Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Del via…

Abonner og få det hele med

Viljen til en professionel bestyrelse er vigtigere end evnen

Den allervigtigste faktor for en ejerleders succes med en professionel bestyrelse er viljen til det. Evnen kan netop bestyrelsen træne, som i mange af de eksempler jeg har skrevet om i tidligere artikler. Hos ejerlederen er vilje, nysgerrighed og ambitioner vigtige nøgleord, og hos bestyrelsen er det evnen til at lære fra sig og kemien til at skabe tryghed. En ejerleder skal med andre ord være komfortabel med at afgive ”kontrol” for at kunne bruge sin bestyrelse aktivt til at skabe mere værdi.

Behov for løbende evaluering af bestyrelsesarbejdet

I tidens dynamiske og svært forudsigelige forretningsmiljøer bliver ejerledernes beslutninger sværere og sværere, og tvivlen banker oftere på. Den professionelle bestyrelse kan på flere måder give tryghed og skubbet til at turde træffe de svære, men rigtige valg for både ejer, familie og virksomheden. Ligesom med ledere og medarbejdere er det god skik at afholde ”MUS” samtaler mellem ejere, bestyrelse og direktion, dvs. bestyrelsesevaluering.

 

 Men tiden er i begge tilfælde løbet fra, at det kun er en årlig begivenhed, hvorfor det er en god idé altid at have ”bestyrelsens frikvarter” på agendaen til bestyrelsesmøderne. Det er muligheden for jævnligt at drøfte samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med ejerne og direktionen, og ikke mindst om direktionen fik et brugbart og værdifuldt udbytte af bestyrelsesmødet. Det er vigtigt, at ”frikvarteret” ikke bliver til ”fri leg”, hvorfor det er formandens opgave at sikre, at evalueringen kommer rundt om fx dokumentkvalitet og forberedelsesmuligheder, dynamik og interaktion både under og mellem møderne, kompetencematch i dag og i morgen, formandens, medlemmernes og direktionens indsatser og balancen mellem kontrol og udvikling.

Det er også formandens opgave at bringe både direktionens og ejernes løbende feedback i spil, så de altafgørende forventningsafstemninger holdes opdateret, og bestyrelsen kan arbejde på værdiskabende forbedringsindsatser. 

Hold øje med både det ”dårlige” og det ”gode”

Bestyrelsesevalueringer kan lyde både ”langhåret” og ukomfortabelt, men er ret konkret og kan skabe stor værdi, når det gribes rigtigt an i et ærligt, konstruktivt og loyalt feedbackmiljø. Eksempler på det ”forbedringsværdige” bestyrelsesarbejde kunne være ”huller” i forventningsafstemningerne, ustrukturerede møder uden klare konklusioner som grundlag for ledelsens prioriteter, eller når bestyrelsen ikke er opmærksom på, at deres aktive involvering, som udgangspunkt ”sænker loftet”, og bestyrelsen måske går for langt og stikker både ”næse og hænder” ind direktionens operationelle dagligdag.  

Eksempler på det værdiskabende bestyrelsesarbejde kunne være, når bestyrelsen formår at adressere og skabe gensidig forståelse for ejerlederens manglende kompetencer ift. virksomhedens aktuelle udfordringer eller livscyklus. Ligesom med situationsbestemt ledelse handler det for formanden om at støtte sin direktør før, under og mellem bestyrelsesmøderne. Det kan være mentoring kendetegnet ved et ”læremester og elev” forhold, eller coaching kendetegnet ved et ”træner og spiller” forhold. I visse tilfælde må formanden komme helt tæt på forretningen, og måske endda påtage sig rollen som arbejdende bestyrelsesformand.

Værdiskabende bestyrelsesarbejde er også, når bestyrelsen sammen med ledelsen skaber udsyn i det ellers uforudsigelige forretningsmiljø ved at have både en plan B, C og D klar i skuffen, så den kan eksekveres prompte, når de tidlige advarselslamper blinker. Eller når bestyrelsesformanden formårat bringe alle kompetencer ved bestyrelsesbordet i spil, tilføre nye kompetencer, eller fange latente magtkampe i opløbet. Med andre ord, så foregår det gode bestyrelsesarbejde typisk mellem møderne og kultiveres af formanden under møderne i team work.

Jeg stiller gerne op til uforpligtigende dialogkaffe, hvis du vil vende en konkret sag.

Mads Middelboe

Executive Advisor & CEO

Leadmore ®

 

Tidligere artikler i seríen om professionelle SMV bestyrelser:

Udnyt SMV potentialet med professionelle bestyrelser

Sådan sætter du som ejerleder det rigtige bestyrelseshold

Når bestyrelsesholdet er på plads, skal der allerførst styr på ”husholdningen”

Når ”husholdningen” er på plads, så handler det om ”hvad” og ”hvordan”

Sådan kan du finde tiden til dit bestyrelsesarbejde

Hold dig altid gode venner med banken

”Du må godt” ringe til en ven

Undervurder aldrig kulturen ved forandringer

Pas på lommesmerter og utålmodighed

Et familieråd kan gavne din bestyrelse

Der skal to til en god bestyrelsestango

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

En professionel bestyrelse kan betale sig selv hje...
Der skal to til en god bestyrelsestango

Relaterede indlæg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.leadmore.dk/

Abonner og få det hele med

Abonner og få det hele med