Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Få en professionel
bestyrelse


Leadership

Board Cookbook

 

Udbredelsen af professionelle bestyrelser i danske ejerledede anpartsselskaber er kun 6%. Til gengæld er værditilvæksten pr. ansat i selskaber, som har 10+ ansatte og en ekstern professionel bestyrelse, fra 24% til 50% højere end med interne familiebestyrelser (Kilde: CBS Center for Ejerledede virksomheder, 8. rapport 2019).

Board Cookbook 

Opnåelsen af professionelt bestyrelsesarbejde er en stor og tidskrævende opgave, fordi ejerlederne ofte er begravet i helt operative hands-on gøremål og brandslukning. Board Cookbook er er en struktureret kogebog og checkliste, som kan hjælpe med at professionalisere bestyrelsesarbejdet. Den er en samling af mere end 25 års bestyrelseserfaringer og værktøjer med fokus på både hvad der skal ske, og hvordan det kommer til at ske.

Som rådgiver, aktivt bestyrelsesmedlem eller formand kan jeg hjælpe med at skabe struktur og processer for god og ordentlig selskabsledelse, gode bestyrelsesbeslutninger, og eksekvering som skaber mere værdi.

Emner og værktøjer som dækkes f.eks.

Board Cookbook kommer rundt om både mulighederne, dilemmaerne og faldgruberne i bestyrelsesarbejdet:

 • Ejerlederens vilje og evne
 • Hvordan sættes det rigtige bestyrelseshold
 • Afstemning af forventninger og arbejdsform
 • Samarbejdet mellem ejerlederen og bestyrelsen
 • Samarbejdet i bestyrelsen og med direktionen
 • God selskabsledelse og overholdelse af lovgivning
 • Strategiproces om "hvad" og "hvordan"
 • Likviditet og relationer til långivere og leverandører
 • Kultur og forandringsledelse
 • Ejerlederens lommesmerter og utålmodighed
 • Brug af familieråd og advisory board
 • Ejerlederens tid til bestyrelsesarbejdet

Udbytte

Aktivt og professionelt bestyrelsesarbejde – herunder god selskabsledelse og CSR.

Ejerlederen får vekslet driftstid til udviklingstid, og hjælp til at udvikle af de rigtige planer og fuldføre planerne rigtigt. Hurtig adgang til erfaringer med nye trends, f.eks. teknologi, digitalisering og forandringsledelse. 

Hjælp til at håndtere stor kompleksitet og uforudsigelighed under korte deadlines.

Kommer på forkant med det bedste generationsskifte eller salg af virksomheden.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med