Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Din personlige 
leadership
support


Leadership
Mentoring & Coaching Cookbook

 

Som leder kan du få brug for en personlig og fortrolig sparringspartner til trykprøvning af dine egne tanker og holde dig på sporet i fuld fart. En som du kan trække på efter behov for at nå dine mål. 

Skræddersyet coaching og mentoring

Sparringen baseres på coaching, mentoring eller et mix af begge. Alt bliver skræddersyet til dine konkrete og aktuelle behov, som f.eks.:


 • Frirum til fortrolig sparring udenfor dit eget team
 • Inspiration og erfaring fra andre brancher
 • Gode råd fra en som har prøvet det før
 • Udvikle din chefstil og lederstil
 • Fastlægge dine vigtigste prioriteter
 • Holde dig på sporet så du får tingene fuldført

Coaching

Et coaching forløb er kendetegnet ved et ”træner og spiller ” forhold mellem coach og coachee. Det handler typisk om en helt konkret kortsigtet opgave, som skal  øves eller løses på en ny måde gennem udvikling af både dine faglige og personlige kompetencer. Som din coach stiller jeg strukturerede spørgsmål, så du selv kan finde svarene og løsningen på opgaven. Målene med forløbet definerer vi sammen, og jeg tager ansvar for processen, mens du selv tager ansvar for din udvikling og resultatet.

Brug af coaching forløb kan f.eks. være som forberedelse til et strategimøde, et bestyrelsesmøde eller et kickoff møde.
Eller som inspiration til en ny måde at løse en opgave på, udvikling af nye aktiviteter etc.

Mentoring

Et mentorforløb er kendetegnet ved et ”læremester og elev” forhold mellem mentor og mentee.  Her handler det typisk om et længerevarende kompetenceudviklingsforløb af både faglig og personlig karakter. Et mentorforløb er i modsætning til et coaching forløb kendetegnet ved, at du som mentee selv sætter målene og selv bærer ansvaret for, at der sker noget i processen. Du stiller selv spørgsmålene, og jeg giver som din mentor gode råd, inspirerer og deler ud af mine erfaringer.

Brug af mentor forløb kan f.eks. være under opstart i en ny stilling eller virksomhed. Eller støtte til din langsigtede personlige udvikling og forretningsmæssige resultater.


Regelmæssige møder og hjemmearbejde

 • Begge forløbstyper er typisk én til én møder af 2-3 timers varighed plus gensidig forberedelse
 • Suppleret med dit eget  hjemmearbejde på sagerne mellem møderne
 • Coaching forløb er oftest kortere forløb med en koncentreret indsats
 • Mentor forløb er en længerevarende proces med månedlige møder eller efter behov
 • Alle Leadmore® Cookbooks, værktøjer og erfaringer inddrages i forløbet efter behov


Udbytte

Hurtig udvikling af din personlige chef og lederstil baseret på ny inspiration og afprøvede metoder. Hurtig identifikation af dine topprioriteter og konkrete handlingsplaner. Højere medarbejderengagement og hurtigere implementering.

Derfor øget træfsikkerhed på både personlige og forretningsmæssige mål.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med