Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Få succes med dit lederskab

 


Leadership

Cookbook

 

For de fleste kan det betale sig at arbejde ligeså struktureret med sit lederskab, som med de planer du som chef laver for virksomheden. Lederrollen handler om ”hvordan”, dvs. mennesker og følelser ved gennemførelse via organisationer og teams. Leadership Cookbook giver en trin for trin fremgangsmåde til din lederrolle og nødvendige processer og værktøjer til at nå dine forretningsmæssige mål.

15 trin til succesfuldt lederskab

Kogebogen er en master plan til gab-analyse og prioritering af dine lederindsatser. Den kan anvendes som tjekliste og struktureret tilgang til at løse dine lederopgaver.

Den giver 15 erfaringsbaserede trin og inspirerende tips til at sætte retning, skabe sammenhæng og klæde organisationen på til at skabe hurtigere forandringer og mere værdi. Sammen med Management Cookbook understøtter den en sammenhængende og praktisk orienteret implementering af John P. Kotter’s model om “8 steps to change”.    

Emner som dækkes f.eks.

 • Vision, mission og værdier
 • Brændende platform og intern kommunikation
 • Prioritering og håndtering af konflikter
 • Kompetenceudvikling
 • Skabe stærke hold og engagement

Værktøjer inkluderet f.eks.

 • Gab-analyser til forretningen, chefskabet og lederskabet
 • Personlig SWOT (styrker, svagheder, muligheder, trusler)
 • Målprofil for chefskabet og lederskabet
 • Top prioriteter
 • Fuld 15 trins tjekliste til lederskabet
 • Opfølgning på udviklingen i din lederstil

Udbytte

Inspirerede chefer med mål og plan for en tydeligere chefprofil.

Et praktisk værktøj til dagligdagen, som kan udvides med uddybende indlæg og sparring, implementering af styringsprocesser eller lederskabstræning.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med