Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Få succes med dit chefskab

 


Management

Cookbook

 

For de fleste kan det betale sig at arbejde ligeså struktureret med sit chefskab, som med de planer du som chef laver for virksomheden. Chefrollen handler om hvad, dvs. tal og fakta ved målsætning, planlægning og kontrol. Management Cookbook giver gennem lederskabets briller en trin for trin fremgangsmåde til din chefrolle, processer og værktøjer til opnåelse af dine forretningsmæssige mål.

15 trin til succesfuldt chefskab

Kogebogen er en master plan til gab-analyser og prioritering af dine chef indsatser. Den er struktureret omkring planlægning og budgettering, organisering og bemanding, opfølgning og problemløsning. Den kan anvendes som tjekliste og en struktureret metode til at løse dine chefopgaver. 

Den giver 15 erfaringsbaserede trin og inspirerende tips til udvikling, implementering og opfølgning af ambitiøse forretningsplaner. Sammen med Leadership Cookbook understøtter den en sammenhængende og praktisk orienteret implementering af John P. Kotter’s "8 steps to change".      

Emner som dækkes f.eks.

 • Interessent model
 • Markeds- og konkurrentanalyse
 • Integration af strategi og finansiel planlægning
 • Nøgletalsopfølgning og korrigerende aktiviteter
 • Fokus og konsistens

Værktøjer inkluderet f.eks.

 • Gab-analyser til forretningen, chefskabet og lederskabet
 • Personlig SWOT (styrker, svagheder, muligheder, trusler)
 • Målprofil for chefskabet og lederskabet
 • Top prioriteter
 • Fuld 15 trins tjekliste til chefskabet
 • Opfølgning på udviklingen i din chefstil

Udbytte

Inspirerede chefer med mål og plan for en tydeligere chefprofil.

Et praktisk værktøj til dagligdagen, som kan udvides med uddybende indlæg og sparring, implementering af styringsprocesser eller lederskabstræning.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med