Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Let at komme i gang
med samarbejdet

Fleksible samarbejdsmodeller

Samarbejdet kan være alt fra analyse, rådgivning, procesfacilitering, workshops, foredrag, moderering af rundbordsdiskussioner, coaching og mentoring til permanente bestyrelses- eller advisory board poster.

Leadmore® arbejder altid under fortrolighed, og skriftlige fortrolighedsaftaler efter ønsker og behov.

Typisk fem trins opstartsproces

Gensidig introduktion

Opgave
møde

Skriftligt oplæg med actions, proces og honorar estimat

Justeringer og bekræftelse

Kickoff

Analyse og rådgivning med variabelt honorar 

 • SelvByg med Leadmore® værktøjer, sparring og rådgivning, f.eks. "djævlens advokat"
 • MedByg med Leadmore® procesfacilitering eller projektledelse, værktøjer, sparring, rådgivning og rapporter
 • Variabelt honorar per time brugt på forberedelse, analyse, møder, feedback og rapporter
 • Variabelt honorarestimat aftales per milepæl som vi skrider frem

Bestyrelses-/advisory board poster med fast pris

 • Permanent og ordinært bestyrelses- eller advisory board arbejde
 • Årligt honorar aftales efter opgaveomfanget af det årlige bestyrelseshjul og mødefrekvens
 • Ekstraordinært bestyrelsesarbejde uden for det årlige bestyrelseshjul afregnes med variabelt honorar per time, f.eks. arbejdende bestyrelsesformand, projekt- eller interim opgaver 

Andre opgaver med fast pris

Fast pris kan aftales efter omfang på velspecificerede og tidsbegrænsede opgaver, f.eks.

 • Syretest af strategi dokument
 • Vurdering af M&A prospekt/IM
 • Foredrag eller moderatoropgaver
Image

Fakturering

 • Alle honorarer faktureres i DKK plus moms og aftalte rejseudlæg samt kørsel efter statens takster
 • Akkumuleret variabelt honorar faktureres per løbende måned
 • Årligt bestyrelses- og advisory board honorar faktureres kvartalsvis
 • Andre faste honorarer faktureres, når opgaven er afsluttet
 • Opstartsprocessen er uforpligtende, men tidsforbruget inkluderes i honorarestimatet, og faktureres hvis opgaven påbegyndes
 • Betalingsbetingelser 8 dage netto fra fakturadato

Abonner og få det hele med