Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Det siger Leadmore® kunderne

CatMan Solution

”Modenhedsforløbet med Leadmore® var en værdifuld øjenåbner for os, og IDDAS værktøjet har bidraget til ejerledelsens fælles billede af virksomhedens aktuelle modenhedsniveau. Processen har været med til at sikre en helt nødvendig prioritering af de mest værdiskabende forbedringsindsatser og bidraget til en konkret handlingsplan for at løfte evnen til at gennemføre vores vækstplaner for de kommende år”.

Kenneth Codam, CEO, CatMan Solution A/S

www.catmansolution.com

EQT

"IDDAS/Leadmore® processen med modenhedsværktøjet gav et godt samlet overblik over de områder af virksomheden, hvor processer og systemer kunne udvikles og dokumenteres bedre.”

Anders Aistrup, CEO, Jørgen Windelev A/S

www.windelev.dk

Alpha Elektronik

“Processen med Leadmore® og IDDAS modenhedsindex var en øjenåbner og gav direktionen og bestyrelsen en ny mulighed for at prioritere indsatsområder.”

André Radley Grundahl, CEO, Alpha Elektronik A/S

www.alphaelektronik.dk

EQT

"EQT har anvendt Mads Middelboe som Senior Industry Advisor på en række M&A projekter i de nordiske lande. Han har bidraget med værdifuld strategisk og operationel indsigt og deltaget i projektstyregrupper, due diligence, management præsentationer og bestyrelsesarbejde. Mads leverer hurtig løbende feedback og ledelsesrapporter med konkrete handlingsforslag."

Anders Gaarud, Director, EQT Partners AS, Norge
Morten Hummelmose, Partner, EQT Partners A/S, Danmark

www.eqt.se

EQT

"Vores ejerskab af Emballagegruppen har været væsentligt kortere end planlagt, men efter en fokusering af forretningen gennem frasalg af datterselskaber og aktiviteter inden for kommercielt print samt et større strategisk arbejde med ledergruppen, står vi nu med en forretning, som har vist sig at passe perfekt ind i Schurs produktportefølje og fremtidsplaner. Uagtet vores korte ejerperiode har vi vurderet, at salget var det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt, idet Schur ser gode muligheder for at videreudvikle Emballagegruppen under dets ejerskab."

Partner, Maj Invest Equity, Per Høholt

www.majinvest.com

EQT

”Vi er tilfredse med at have øget markedsandelen på egne mærker i et marked, der fortsat er præget af en hård priskonkurrence og stor dynamik. Vi har styrket vores position med betydelige investeringer i produktionen, der gør det muligt at tilfredsstille en stadig mere varieret efterspørgsel for brød fra vores bagerier. Vi har sat stor pris på Mads Middelboes indsats de seneste tre år, hvor der er taget mange nye initiativer. Vi er helt klart på rette kurs og er klar til at fortsætte den positive udvikling”.

Medejer og administrerende direktør i Kohberg Bakery Groups moderselskab KOFF A/S, Jesper Fogtmann.

www.kohberg.dk

Consolidated Holdings

"Jeg har samarbejdet med Mads Middelboe gennem mange år, og sætter stor pris på hans forretningsforståelse og ledelseserfaring, som jeg ofte trækker på i både konkrete projekter og bestyrelsesarbejde. Hans store styrke er at skabe struktur og overblik og samtidig fastholde fokus på de vigtigste ting, så vi når i mål."

Ib Kunøe, Chairman of the Board, Consolidated Holdings A/S, Danmark

CDRator

"Mads Middelboe er bestyrelsesmedlem i CDRator A/S. Jeg trækker ofte på hans sparring omkring virksomhedens strategiske udvikling og konkrete udfordringer. Han har også faciliteret vores strategi proces med involvering af ledergruppen, hvor han med sin Strategy Cookbook sikrer, at vi kommer hele vejen rundt, får prioriteret vores indsatser og skabt ejerskab og engagement omkring de konkrete aktiviteter."

Laurtis Tygesen, CEO, CDRator A/S, Danmark

www.cdrator.com

Løgstrup

"Løgstrup Steel har haft stort udbytte af samarbejdet med Mads Middelboe, både som bestyrelsesmedlem og rådgiver. Vi har sammen udviklet en ny strategi med klare mål og aktiviteter. Den er forankret i hele ledergruppen og integreret i vores finansielle og operationelle ledelsesprocesser, så intet bliver overladt til tilfældighederne. Mads er en stor inspirator og skaber med sin lange ledelseserfaring og kogebøger en rigtig god balance mellem det at lave planer og samtidig sikre, at vi får ført dem ud i livet."

Per Løgstrup, CEO, Løgstrup Steel A/S, Danmark

www.logstrup.com

Løgstrup

”Det er bestyrelsesmedlemmernes erfaring, der tæller. De har nogle værktøjer og redskaber i bagagen, som vi som lille virksomhed ikke kender til. De er i stand til at analysere virksomheden på kryds og tværs, stille kritiske spørgsmål, kigge på indtjening i forhold til forskellige parametre og bruge forskellige budget- og strategiværktøjer. De kigger på forretningen på en anden måde, end jeg selv kan, og er gode til at påpege, hvor vi er gode, hvor vi tjener pengene, og hvilke områder vi bør satse på i fremtiden. Bestyrelsen har givet os redskaber til at lægge en strategi og styre efter fastsatte mål. De har leveret et meget seriøst stykke arbejde.”

Grundlægger og administrerende direktør, JO Informatik, Jesper Olsen

www.jo-informatik.dk

SAS Institute

"Vi har brugt Mads Middelboe i en workshop om, hvordan vi strategisk og taktisk gennemfører B2B salg på direktionsniveau. Han er god til at teste hypoteser på, og der kommer hurtigt en kreativ og konstruktiv dialog, hvor Mads deler ud af sine mange erfaringer som CEO - og dermed indkøber på topchef-niveau. Efterfølgende samlede han op med et skriftligt resumé af dagen, og vi har foretaget væsentlige revideringer i konceptet på baggrund af Mads' input."

Thomas Grube, Relationship Manager, SAS Institute A/S, Danmark

www.sas.com

Conscia

"Vi har anvendt Mads Middelboe i forbindelse med et VIP kunde arrangement, hvor han på alle måde holdt et super indlæg. Forberedelsen af indlægget og evnen til at ramme præcist det der var top of mind for deltagerne i workshoppen var yderst professionelt."

Mogens Bransholm, CEO, Conscia A/S, Danmark

www.conscia.dk

Dansk Kabel TV

"Vi har brugt Mads Middelboe på et lederseminar, hvor han inspirerede os med sine store erfaringer med at drive en succesfuld virksomhed i stærk konkurrence. Det gav os mange tankevækkende input til, hvordan man løbende forandrer sine forretningsmodeller, og hvordan lederne kan få det hele til at ske i virkeligheden."

Flemming Hynkemejer, CEO, Dansk Kabel TV A/S, Danmark


www.danskkabeltv.dk

Atea

"Mads Middelboe har bidraget til et forretningsudviklingsprojekt, hvor vi har haft stor nytte af hans strategiske brancheindsigt og taktiske erfaringer omkring både markedsplan, organisation og samarbejdspartnere. Han er god til at trykprøve vores tanker og planer, og skaber stor værdi fordi han ikke er bange for at udfordre os på vores svage punkter, så vi bliver endnu bedre."

Peter Trans, CEO, Atea A/S, Danmark
Claus Hougesen, Koncernchef, Atea ASA, Norge

www.atea.dk

Evercall

"Vi har haft stor glæde af Mads Middelboe som sparringspartner på såvel strategisk som taktisk plan. Han har stor erfaring fra telebranchen, tænker hurtigt og struktureret og arbejder særdeles disciplineret. Han følger os gerne ud ad vores tangenter for at brainstorme omkring en udviklingsidé, et nyt forretningskoncept eller hvad der nu måtte optage os, men sørger altid for at bringe diskussionen ind på fast grund igen, så der bliver truffet beslutninger, sat nye mål og lavet aftaler om det videre forløb. Og han sørger altid for at holde os op på, om besluttede aktiviteter gennemføres!  Da Mads tillige er fornøjelig at være i selskab med, kan vi varmt anbefale ham som sparringspartner, idégenerator, indpisker og coach."

Søren Rasmussen, Partner, Evercall Aps, Danmark 
Torben Hartvig, Partner, Evercall Aps, Danmark

www.evercall.dk

Hays

"Mads Middelboes erfaring fra internationale koncerner har været en værdifuld støtte i Hays’ lokale strategiarbejde. Hans integritet og strategisk tilgang til opgaverne har været en god sparring for Hays.  Han læser hurtigt situationen og kombinerer helikopter perspektivet med alle fakta i helt konkrete handlingsplaner, så vi hurtigt kommer videre i højt tempo."

Søren Dahl, CEO, Hays A/S, Danmark

www.hays.dk

Wilke

"Wilke Markedsanalyse arbejder med at skabe vækst hos vores kunder gennem analysedokumenteret rådgivning. Jeg har ved flere lejligheder brugt Mads Middelboe, som er en enorm kapacitet på flere væsentlige områder indenfor virksomhedsledelse og strategisk B2B salg. På et internt seminar inspirerede og rådgav Mads Middelboe vores ledere og erfarne konsulenter om, hvordan strategisk salg gribes an, når vi ønsker at adressere direktioner i virksomheder. På det personlige plan anvender jeg Mads som mentor og sparringspartner. Mads' mange års erfaring som succesfuld og anerkendt topleder gør den tid jeg bruger med ham yderst værdifuld for mig som CEO i Wilke. Det giver mulighed for at drøfte centrale kritiske problemstillinger og strategiske forhold med en person, der kan give mig hurtig, konstruktiv og kompetent modspil og sparring. Jeg er overbevist om, at sparringen med Mads bidrager til, at Wilke bliver en endnu mere succesfuld og stærkere forretning end den er i dag."

Brian Blomholt, CEO, Wilke A/S, Danmark

www.wilke.dk

 

Dansk Markedsføring

"Mads Middelboe har været gæstetaler på Markedsføringsdagen 2011 med fokus på hvordan marketing kan tale topledelsen sprog og opnå strategisk indflydelse. Et spændende indblik i, hvad der typisk fylder på en topleders agenda og hvordan topledergrupper tænker og fungerer sammen. Mads formår at omsætte sin tunge erfaring på en jordnær og inspirerende måde for marketingfolk med fokus på både ”hvad” der skal til og ”hvordan” man gør det for at nå sine mål om større strategisk indflydelse."

Michael Raffnsøe, CEO, Huset Markedsføring, Danmark 

www.markedsforing.dk

1437

"Vi har samarbejdet med Mads Middelboe i 2 vidt forskellige projekter, og jeg vil gerne sige med det samme, at Mads er ubetinget den dygtigste konsulent vi nogensinde har arbejdet sammen med. Han er hurtig til at sætte sig ind i vores måde at tænke på, han er strategisk tænkende og samtidig meget operationel, hans måde at tydeliggøre en værdikæde på er et godt eksempel. Vi har oplevet stort nærvær i samarbejdet, Mads leverer hurtige tilbagemeldinger og opfølgning. Hvis han har en relevant information, en proces eller et arbejdsforløb, som han har dokumenteret, så får man den. Hans Cookbooks er et godt eksempel på det. Vi har værdsat hans afstemning af forventninger, hvor han løbende afklarer, hvor man er i processen - også i forhold til de økonomiske rammer. Mads er alt i alt en meget værdifuld sparringspartner."

Dennis Wraamann, Kreativ direktør, 1437.dk, Danmark

www.1437.dk


Abonner og få det hele med