Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Del via…

Abonner og få det hele med

Bestyrelsen bør balancere management og leadership

Resultater skabes af de teams vi leder, alligevel oplever mange ledere, at det kan være svært at få de gode planer til rent faktisk at ske. Jeg har som leder i større koncerner selv oplevet, hvordan jeg blev indfanget i en trædemølle af KPI-styring og nye planer, når den første plan ikke viste de ønskede resultater, og hvordan jeg derfor ikke kunne finde tilstrækkelig tid til at dyrke lederskabsrollen.

 

Tal og Mennesker 2

 

Mens ejerledere normalt ikke er belastet af koncerntrædemøller, så er de til gengæld ofte begravet i helt operative hands-on gøremål og brandslukning. I begge tilfælde kan en bestyrelse spille en afgørende rolle for at facilitere udfoldelsen af involverende og værdiskabende lederskab. Og for ejerledere i mindre og mellemstore virksomheder kunne incitamenter til etablering af professionelle bestyrelser være en kærkommen hjælp i regeringens aktuelle vækstudspil.

Mine egne erfaringer

Jeg begyndte at reflektere over, hvad jeg egentlig brugte min knappe ledertid på? Hvor meget tid brugte jeg på tal og fakta? Og hvor meget tid blev der til overs til mennesker og følelser? Ved at sætte %’er på min tidsfordeling mellem management og leadership opgaver blev det klart for mig, at jeg brugte alt for meget tid på at planlægge ”hvad”, og alt for lidt på ”hvordan” jeg kunne skabe retning, fælles fodslag og engagement i mine teams. Jeg forstod, hvorfor selv ”den bedste” plan kan fejle, mens ”den næst bedste” kan få success med den rigtige balance mellem analytisk management og involverende leadership – lidt ligesom komponisten og dirigenten, hvor dirigenten sikrer den smukke lyd via perfekt eksekvering.

Det var en glæde for både mig selv og mine teams, da jeg begyndte at ”budgettere” og ”levere” leadership tid – jeg brugte jo egentlig blot mine management evner til at sikre den rette balance mellem management og leadership. Over mere end 30 år har jeg lært, at evnen til at eksekvere den optimale balance mellem ”hvad” og ”hvordan”, støttet af et troværdigt og overbevisende ”hvorfor”, gør det muligt at skabe hurtigere forandringer og levere endnu bedre resultater – fordi en involverende og holistisk tilgang skaber meningsfyldte jobs for alle.

Test dig selv og få fokus på leadership

Hvis du selv halter på leadership tid, så vil du blive overrasket over, hvor meget du kan forøge medarbejderengagement, præstationer og resultater ved at prioritere mere leadership tid.

Prøv at tage din egen test her:

Bruger jeg min knappe tid optimalt?

 

Brug resultatet til at reflektere over din egen balance mellem management og leadership tid – og sæt mål for hvordan du vil vedligeholde eller skabe en bedre balance fremover.

Involver også dit team og din bestyrelse i godt lederskab

Lad også dit team tage testen, så kan I bruge resultaterne som et fælles sprog om hvordan I sammen kan skabe bedre resultater. Eller måske til dialog med din bestyrelse, så dem der sætter den overordnede agenda også kan være med til at skabe plads til udfoldelse af værdiskabende ledelse i en travl operativ hverdag.

Også stort potentiale for ejerledere

Er du ejerleder med samme udfordringer i en mindre eller mellemstor virksomhed, så kan resultatet også bruges til at overveje etablering af en professionel bestyrelse eller advisory board, som kan være med til at skabe den rette balance. Mens det i store virksomheder typisk er "systemet" som sætter begrænsninger for udfoldelsen af involverende lederskab, så er det hos ejerledere et spørgsmål om kompetenceudvikling og coaching fra erfarne ledere, som kan styrke virksomhedens performance og vækst.

Politikere og forskere har også øjne på værdien af professionelle bestyrelser

Erhvervsministeriet har med gode råd og cases fokuseret på værdien af en professionel bestyrelse, fx med publikationen ”Den kompetente bestyrelse – gør en forskel”, november 2011. CBS Business har sponseret af Industriens Fond fokuseret på ledelse af entreprenørskab – herunder det gode ejerskifte ift. at sikre fremtidig vækst, fx ”Ejerledelse i Danmark, Rapport 4: Det gode ejerskifte”, Bennedsen og Nielsen, CBS 2017.

Alt for få ejerledere har en professionel bestyrelse

Alligevel benytter alt for få ejerledere sig af muligheden for at få det krafttilskud, som en professionel bestyrelse eller advisory board kan give til overkommelig pris sammenlignet med at fastansætte og integrere erfarne ledere i den ejerledede kultur. Jf. Danmarks Statistik havde vi i 2015 ca. 300.000 aktive registrerede virksomheder i Danmark, hvoraf ”kun” ca. 40.000 havde en bestyrelse. Danmarks ca. 30.000 A/S’ere er jf. selskabsloven forpligtiget til en bestyrelse. Af Danmarks ca. 80.000 aktive anpartsselskaber er det kun ca. 1.000, som følge af medarbejdernes ret til repræsentation i det øverste ledelsesorgan (selskabsloves §140) kan forpligtiges til at etablere en bestyrelse - men det faktiske antal ApS’er med bestyrelse er ca. 12.000 - mange ejere af mindre anpartsselskaber har altså allerede set værdien i en ”frivillig” professionel bestyrelse.

Hjælp fra politisk hold

Baseret på min mere end 30 års erfaring som erhvervsleder i bl.a. TDC, rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem i både Private Equity og SMV segmentet, så tror jeg på et stort uudnyttet potentiale i at øge penetrationen af professionelle bestyrelser i SMV segmentet, herunder de ejerledede. Jf. Danmarks Statistik 2015 (”Ejerledelse i Danmark, Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet”, Bennedsen og Nielsen, CBS 2016) var der ca. 56.000 ejerledede SMV’ere – heraf ca. 2.800 (5%) med omsætning større end 50 mio. kr./år, og ca. 20.000 (35%) med omsætning større end 5 mio. kr./år, hvoraf altså et mindretal har en professionelle bestyrelser.

Derfor har jeg foreslået Erhvervsminister Brian Mikkelsen, at der som led i regeringens vækstplan også etableres økonomiske incitamenter til at etablere professionelle bestyrelser i SMV’ere, som jo i mange tilfælde har en knap økonomi på vækstrejsen. Regeringens udspil har stort fokus på innovation, men det handler ikke kun om teknologi, produkter og services, men også om ”innovation” indenfor god selskabsledelse i SMV segmentet. Regeringens 22-punkts plan kunne fx suppleres med et forhøjet skattefradrag for bestyrelseshonorar på linje med punktet om forskning og udviklingsinvesteringer. Et sådant udspil kunne i det mindste være med til at udbrede budskabet om værdien af professionelt bestyrelsesarbejde i SMVE segmentet.

Under alle omstændigheder ønsker jeg både ansatte ledere og ejerledere held og lykke med jeres egne initiativer til at skabe den rette balance mellem management og leadership.

Mads Middelboe

Executive Advisor & CEO

Leadmore ®

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Hvordan skal jeg som leder tackle digitaliseringen...
Hvorfor det forunderlige ord “hvorfor” er så vigti...

Relaterede indlæg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.leadmore.dk/

Abonner og få det hele med

Abonner og få det hele med