Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Del via…

Abonner og få det hele med

Regeringens digitale vækstpakke kan styrkes med et ledelsespift

Varmt velkommen til regeringens strategi for Danmarks digitale vækst. En kærkommen plan med rigtigt mange gode initiativer til gavn for hele Danmark.

 

 

Stort potentiale for SMV og ejerledere

Erkendelsen af bl.a. SMV potentialet og digitaliseringen som løftestang er tydelig. Men teknologiske evner gør det ikke alene. Resultaterne skabes jo af de teams vi leder, og desværre oplever mange ledere, at det kan være svært at få de gode planer til rent faktisk at ske. Specielt ejerlederne er ofte begravet i helt operative hands-on gøremål og brandslukning. I begge tilfælde kan en professionel bestyrelse spille en afgørende rolle for at facilitere udfoldelsen af involverende og værdiskabende lederskab, som kan sikre den rette balance mellem ledelsens gode plan og medarbejdernes solide eksekvering. Et kærkomment pift kunne her være incitamenter til etablering af professionelle bestyrelser, som regeringen forhåbentlig vil tage med i evalueringen af vækstpakkens ellers så mange gode initiativer.

Politikere og forskere har allerede øjne på værdien af professionelle bestyrelser

Erhvervsministeriet har med gode råd og cases allerede fokuseret på værdien af en professionel bestyrelse, fx med publikationen ”Den kompetente bestyrelse – gør en forskel”, november 2011.

CBS Business har sponseret af Industriens Fond fokuseret på ledelse af entreprenørskab – herunder det gode ejerskifte ift. at sikre fremtidig vækst, fx ”Ejerledelse i Danmark, Rapport 4: Det gode ejerskifte”, Bennedsen og Nielsen, CBS 2017.

Alt for få ejerledere har en professionel bestyrelse

Alligevel benytter alt for få ejerledere sig af muligheden for at få det krafttilskud, som en professionel bestyrelse eller advisory board kan give til overkommelig pris sammenlignet med at fastansætte og integrere erfarne ledere i den ejerledede kultur. I følge Danmarks Statistik havde vi i 2015 ca. 300.000 aktive registrerede virksomheder i Danmark, hvoraf ”kun” ca. 40.000 havde en bestyrelse. Danmarks ca. 30.000 A/S’er er via selskabsloven forpligtiget til en bestyrelse. Af Danmarks ca. 80.000 aktive ApS'er er det kun ca. 1.000, der som følge af medarbejdernes ret til repræsentation i det øverste ledelsesorgan (selskabslovens §140) kan forpligtiges til at etablere en bestyrelse - men det faktiske antal er ca. 12.000, så mange ejere af mindre anpartsselskaber har altså allerede set værdien i en ”frivillig” professionel bestyrelse.

Hjælp fra politisk hold

Baseret på mine erfaringer som erhvervsleder i bl.a. TDC, rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem i både Private Equity og SMV segmentet, så tror jeg på et stort uudnyttet potentiale i at øge penetrationen af professionelle bestyrelser i SMV segmentet, herunder de ejerledede virksomheder. Jævnfør Danmarks Statistik 2015 (”Ejerledelse i Danmark, Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet”, Bennedsen og Nielsen, CBS 2016) var der ca. 56.000 ejerledede SMV’er – heraf ca. 2.800 (5%) med omsætning større end 50 mio. kr./år, og ca. 20.000 (35%) med omsætning større end 5 mio. kr./år, hvoraf altså et mindretal har en professionelle bestyrelser.

Derfor har jeg tidligere foreslået Erhvervsminister Brian Mikkelsen, at der i regeringens vækstplan også indgik økonomiske incitamenter til at etablere professionelle bestyrelser i SMV’er, som jo i mange tilfælde har en knap økonomi på vækstrejsen. Regeringens vækstplan har i sin nuværende udgave stor fokus på innovation, men det handler ikke kun om teknologi, produkter og services, men også om ”innovation” indenfor god selskabsledelse i SMV segmentet. Regeringens vækstpakke kunne fx suppleres med et forhøjet skattefradrag for bestyrelseshonorar på linje med punktet om forskning og udviklingsinvesteringer.

Et sådant udspil kunne i det mindste være med til at udbrede budskabet om værdien af professionelt bestyrelsesarbejde i SMV segmentet.

Mads Middelboe

Executive Advisor & CEO

Leadmore ® 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

”Hvordan” får jeg rent faktisk et blue ocean skift...
Hvordan sikres at Dreams & Details ikke bliver ved...

Relaterede indlæg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.leadmore.dk/

Abonner og få det hele med

Abonner og få det hele med