Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Udvikling og
eksekvering af strategi


Management

Strategy Cookbook


Leadership

Strategy Cookbook

 

Udvikling og eksekvering af en solid strategi behøver ikke at være et langstrakt og kostbart konsulent projekt, hvor tiden alligevel løber fra planen. Strategy Cookbook er en struktureret kogebog og checkliste på alle vitale spørgsmål om virksomhedens fortid, nutid og fremtid. Kogebogen sætter både fokus på, hvad der skal ske, og hvordan det sikres, at det rent faktisk kommer til at ske.

Arbejdsdokument og workshop proces

Kogebogen er et arbejdsdokument med analyse og planlægningsværktøjer, som kan anvendes til forberedelse og gennemførelse af  en eller flere strategi workshops og involvering af forskellige ledelsesniveauer og medarbejdere i virksomheden. Den kan anvendes som agenda for strategi workshops og til at opsamle og præsentere konklusionerne.

Den er samtidig en strukturel ramme og indholdsfortegnelse til en 3-5 årig strategi med tilhørende finansiel plan, som gennem den ledelsesmæssige proces løbende bliver dokumenteret, trykprøvet, konkretiseret og forankret i organisationen.

Emner og værktøjer som dækkes f.eks.

Strategy Cookbook hjælper dig med at besvare 8 basale spørgsmål om "hvad" og "hvordan":

  • Hvad er vores aspiration om en bæredygtig verden og vores rolle som katalysator?
  • Hvad stræber vi efter at vinde på hvilken spillebane?
  • Hvad skal vi gøre for at vinde spillet?
  • Hvad skal der til af bemanding, organisering og styringsprocesser?
  • Hvordan forankrer vi en klar retning og en brændende platform eller brændende hjerte?
  • Hvordan skaber vi fælles fodslag og værdier?
  • Hvordan begejstrer og udvikler vi vores teams til at vinde?
  • Hvordan følger vi op på indsatserne og sikrer korrigerende handlinger, hvis det ikke kører efter planen?


Det indholdsmæssige ambitionsniveau samt mængden og kvaliteten af fakta og detaljer tilpasses fakta tilgængelighed og ressourcekapacitet. Det vigtigste er, at kogebogen anvendes til at sikre, at man har taget aktivt stilling til alle betydningsfulde overvejelser.

Udbytte

Kogebogen udmøntes til slut i en langsigtet strategi og finansiel plan, konkrete aktivitets-planer, opfølgningsprocedurer og formater.

Planerne opnår ejerskab i hele organisationen, måske endda et brændende hjerte for jeres fælles formål. Derfor kan de danne grundlag for en realistisk årlig budgettering og gennemgå et årligt tilbagevendende eftersyn og tilpasning til den aktuelle udvikling.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med