Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Få succes med kapitalfonde


Management
Private Equity 
Cookbook


Leadership
Private Equity 
Cookbook

 

Når private kapitalfonde overtager virksomheder, medfører det oftest  et markant paradigmeskifte og et helt nyt ledelses- og medarbejder miljø.

Praktiske workshops og bestyrelsesarbejde

Private Equity Cookbook giver praktiske guidelines til etablering af et effektivt samarbejde mellem de nye ejere, bestyrelse, den administrerende direktør og lederteamet. Sætter ledelsen i bedre stand til at håndtere medarbejderreaktioner og maksimere præstationer og resultater.

Kogebogen kan bruges i workhops som forberedelse til overtagelse af en privat kapitalfond eller forbedringer i eksisterende samarbejde.

Den er også min egen guideline til personlige bestyrelsesopgaver på private equity rejser.

Relevant for både ejere, bestyrelse, direktion og ledere. 

 

Emner som dækkes f.eks.

  • Forskellige typer af private kapitalfonde
  • Typiske fokusområder og “exit value”
  • Ledelsesmiljø i børsnoteret, partner, familie, ejerledet virksomheder sammenlignet med kapitalfondsejet
  • Reaktioner fra ledelse og medarbejdere
  • Behov for kommerciel fokus og hurtige forandringer

 

Udbytte

Inspirationsindlæg som gør ejere, bestyrelse og ledelse opmærksom på både muligheder og faldgruber og dermed mere parate til paradigmeskiftet.

Kan udvides med uddybende indlæg og sparring omkring værdiskabende ledelse, Management
og Leadership Cookbooks.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med