Leadmore logo vector

Møllevangen 10B, Sørup, DK-3480 Fredensborg      +45 2929 3000

Værdifuld industrividen
og M&A erfaring


Management

M & A Cookbook


Leadership

M & A Cookbook

 

Når der er brug for en erfaren og uafhængig industri rådgiver til M&A projektteamet. Tung praktisk erfaring i ledelse af FMCG og Telecom/IT virksomheder, inklusive forretningsansvar for M&A aktiviteter. 

Erfaringsbaseret input til værdisætningen

Stor erfaring med både kapitalfonde og ejerledere.

Kan deltage som ekstern industriekspert og sparringspartner gennem alle relevante faser af M&A processen:

  • IM/prospektvurdering
  • Strategi, forretningsplaner og synergipotentialer
  • Due diligence vurderinger og Q&A
  • Vurdering af managementpræsentationer og teams
  • Hurtig løbende feedback og rådgivning

Emner og værktøjer som dækkes f.eks.

Workshops og skriftlige rapporter i henhold til projektets milepæle og formater, både før og efter transaktionen.

Vil typisk som minimum dække:

  • Positive highlights
  • Opmærksomhedspunkter
  • Vurdering af ledelsesteam
  • Integrationsscenarier
  • Anbefalinger

Udbytte

Erfaringsbaseret industrianalyse og jeres egen M&A case trykprøvet af "djævlens advokat".

Perspektiver og vurdering af  ærdisætning ved både køb og salg.

Vurdering af køberfelt og "bedste køber".

Vurdering af management og leadership kompetencer og support til eksekvering af integrationsplaner efter køb eller fusion.

Cookbooks

Jeg har igennem tiderne udviklet en række procesbeskrivelser, jeg kalder dem Cookbooks.
De har vist sig at være meget nyttige i arbejdet med at skabe hurtigere og bedre resultater.

Kundecases


Abonner og få det hele med